VERA Beauty Pro

VERA Pro Alicja Zaremba

z siedzibą w Świdnicy przy ul. Głowackiego 28,

zarejestrowana w rejestrze REGON pod numerem 020431612 , NIP: 8842364899.

Rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A. o/Świdnica o numerze: 

49 2490 0005 0000 4500 5499 9757

Tel. 603 868 380

Adres email: alicja@verabeauty.pl