VERA Beauty Pro

VERA Beauty Pro Alicja Zaremba s.j.

z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Wodnej 18,

zarejestrowana w KRS pod numerem 0000552648, NIP: 8842754206, REGON: 361270866

Rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A. o/Świdnica o numerze: 

41 2490 0005 0000 4500 4538 6037

Tel. 603 868 380

Adres email: alicja@verabeauty.pl